คาสิโนออนไลน์

คาสิโนออนไลน์

รีวิว Dawn of X: New Mutants #1 คาสิโนออนไลน์

Dawn of X- New Mutants #1 Review

ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ Dawn of X มีหนังสือที่มีชื่อเรื่องที่ผู้อ่าน X-Men น่าจะคุ้นเคย เช่น X-Force, The Marauders, Excalibur เป็นต้น ทีมเหล่านี้มักมีแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างมากในแนวคิดที่คุ้นเคย ยกตัวอย่างเช่น...

Continue reading...