สล็อตแตกง่ายกีฬาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สล็อตแตกง่ายกีฬาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ENGSO Youthสล็อตแตกง่าย เปิดตัวโครงการแรกที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Erasmus+ ข้ามทวีปในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันในปัจจุบัน คนหนุ่มสาวจำนวนมากกังวลเกี่ยวกับปัญหาระดับโลก ในขณะที่ความยั่งยืนยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่ 21

เนื่องจากความเป็นสากล

กีฬาจึงเป็นเครื่องมือขั้นสูงสุดในการเสริมสร้าง เชื่อมต่อ และให้ความรู้แก่คนหนุ่มสาวทั่วโลก การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่โตเกียว 2020, Dakar 2022 และ Paris 2024 ที่จะเกิดขึ้นมีศักยภาพมากในการปลุกจิตสำนึกถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อส่งเสริมมรดกทางสังคมที่คงทนสำหรับคนรุ่นใหม่โครงการ Sport for Sustainable Development ของเรามีเป้าหมายที่จะให้ผู้นำเยาวชน ผู้ฝึกสอนเยาวชน โค้ช และเจ้าหน้าที่ NGO จากสามทวีปเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันจำนวนหนึ่ง เพื่อพัฒนาทักษะในการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้เข้าร่วมจะมีส่วนร่วมและเพิ่มขีดความสามารถในการดึงศักยภาพของเยาวชนที่พวกเขาร่วมงานด้วยออกมาและเรียนรู้วิธีใช้กีฬาและทำหน้าที่เป็นตัวคูณสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โครงการ Sport for Sustainable Development สร้างขึ้นจากความร่วมมือข้ามภาคในระยะยาว ซึ่งช่วยให้องค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการในด้านการศึกษานอกระบบทางกีฬาและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่นำโดยเยาวชน ดังนั้นจึงเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของพวกเขาสำหรับระดับที่เพิ่มขึ้น ของการกระทำโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างพันธมิตรห้ารายจากสามทวีป ได้แก่ ยุโรป แอฟริกา และเอเชีย เป้าหมายหลักของโครงการกีฬาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการสร้างเวทีสำหรับการถ่ายทอดความรู้ในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านกีฬาระหว่างสามทวีป (ยุโรป เอเชีย และแอฟริกา)

โดยการรวมกิจกรรมทางกายและโปรแกรมที่จัดไว้ (โดยมีเป้าหมายและค่านิยมในการพัฒนาที่ระบุ) ผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์จากทั้งสองอย่าง ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดโปรแกรมการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายและการได้มาซึ่งทักษะทางจิตภายในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงบวก ความน่าดึงดูดใจของโปรแกรมดังกล่าวคือสามารถมีต้นทุนต่ำ ปรับให้เข้ากับบริบทเฉพาะ ครอบคลุม และมีความยืดหยุ่นในการนำไปใช้ โครงการ Positive Youth Development (PYD) เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว เยาวชนเป็นทรัพยากรสำหรับการลงทุนและให้โอกาสในการเติบโตและได้รับทักษะและความสามารถที่นำไปสู่การพัฒนาในเชิงบวกตลอดชีวิตสำหรับบุคคลและสังคมโดยรวมแล้วเราจะจัดการกับการพัฒนาเยาวชนในช่วงวิกฤตโลกได้อย่างไรในประเทศเช่น

แอฟริกาใต้ซึ่งเต็มไปด้วยความไม่เท่าเทียมกันที่ดูเหมือนจะผ่านไม่ได้แล้ว ?

ชุมชนการกีฬาที่มากขึ้นจะเผชิญกับการลดเงินทุนและการสนับสนุนทางการเงินในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกยังคงขยาย ตัวอย่างต่อ เนื่อง การปรับให้เข้ากับความ ต้องการของเขา นั้นต้องการ : ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณการทำงานร่วมกัน และ แนวทางพหุภาคส่วน มุมมองแบบองค์รวมจะต้องถูกนำมาใช้เพื่อชื่นชมระดับที่เชื่อมโยงกันของสังคม แบบจำลองทางสังคมและนิเวศวิทยาช่วยสร้างแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลที่มีต่อโครงการพัฒนาใดๆ เมื่อพิจารณาถึงระดับ m acro ควรเน้นที่การปรับโครงสร้างภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่ ซึ่งอาจรวมถึงการเพิ่มเงินทุน หรือการเปลี่ยนเส้นทาง ทรัพยากรจากกีฬาชั้นนำไปสู่โปรแกรม PYD

ผู้ปฏิบัติงาน ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริจาค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ สามารถสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงด้วยการลงทุนตามเป้าหมายและความเข้าใจใน PYD เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงด้วยการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดี มีความกระตือรือร้น และเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่ระดับ m eso การฟื้นฟูชุมชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การอยู่ร่วมกัน และการรวมเป็นพื้นที่โฟกัสบางส่วน สามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่างๆ เช่น NPO และโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสพิเศษ มิฉะนั้นจะไม่มี โปรแกรมจะต้องได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับบริบททางวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจงและความต้องการที่แตกต่างกัน สิ่งนี้จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ แม้จะมีความท้าทายเชิงโครงสร้างที่ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่เผชิญอยู่ ที่ m icro -ระดับ โปรแกรม PYD ตามหลักฐานสามารถสะท้อนกลับ พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอเนื้อหาทางจิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่การเติบโตส่วนบุคคล ความนับถือตนเอง การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความยืดหยุ่น ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูง ความเชี่ยวชาญ และความพึงพอใจในชีวิตสล็อตแตกง่าย